Vikten av Hassan – del 2: Förlåtelse

Del två i Gunnar Jensens serie om Hassan Mouline – killen som en gång vägde 200 kg: Förlåtelse.